title

Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
Thứ sáu, 12/04/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Kiến trúc CQĐT TP.HCM về bản chất là một cách tiếp cận để mô tả sứ mệnh và mục tiêu chiến lược của Thành phố, các hoạt động và nghiệp vụ các Sở/ban/ngành, các quận/huyện, phường/xã/thị trấn và cơ quan trực thuộc thành phố sẽ được thực hiện như thế nào dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT một cách đồng bộ, thống nhất trong thời chuyển đổi số.

Kiến trúc Chính quyền điện tử là kế hoạch để liên kết chiến lược ứng dụng CNTT với chiến lược phát triển đô thị của TP.HCM một cách tổng thể và đồng bộ.

Số lượng lượt xem: 33485
Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT

Dịch vụ chia sẻ