title

Thành lập Trung tâm Báo chí TPHCM trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
Thứ hai, 01/04/2019, 02:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Phóng viên báo đài tác nghiệp tại một sự kiện diễn ra ở TPHCM

 

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 1049/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 về thành lập Trung tâm Báo chí TPHCM trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP.

Theo đó, Trung tâm Báo chí TPHCM có trụ sở đặt tại tầng 6 và tầng 7, cao ốc số 255 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1. Trung tâm Báo chí TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP; có tư cách pháp nhân, trụ sở riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Trung tâm Báo chí TPHCM có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, truyền thông để các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan hoặc các tổ chức, cá nhân được phép tổ chức họp báo theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ các cơ quan báo chí. Cùng với đó, thực hiện chức năng đầu mối đề nghị lãnh đạo TP và các cơ quan chức năng cung cấp, định hướng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc, quan tâm đến các cơ quan báo chí một cách công khai và minh bạch.

Trung tâm Báo chí TPHCM cũng là nơi tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin từ các sở, ban, ngành, quận, huyện, các cơ quan có thẩm quyền khác để phục vụ việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm và các sự kiện khác có liên quan. Ngoài ra, hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ lãnh đạo các cơ quan xuất bản, báo chí, biên tập viên, phóng viên, cán bộ kỹ thuật; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan xuất bản, báo chí.

Trung tâm Báo chí TPHCM được cung cấp thông tin từ các sở, ban, ngành hoặc tham gia cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ các cơ quan báo chí; được đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, môi trường làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin… nhằm hỗ trợ các đơn vị, phóng viên báo đài đến tác nghiệp khi có sự kiện, hoạt động diễn ra tại TP. Quản trị nội dung mạng, đảm bảo phục vụ việc lưu trữ thông tin; đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí nhanh chóng, chính xác.

Về bộ máy tổ chức, Trung tâm Báo chí TPHCM có Giám đốc và các Phó Giám đốc, số lượng người làm việc của Trung tâm được xác định trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có phòng hành chính - quản trị, phòng công nghệ thông tin.

Số lượng lượt xem: 2182
Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT

Dịch vụ chia sẻ