title

Thêm nhiều địa phương ban hành khung kiến trúc CPĐT 2.0
Thứ sáu, 05/02/2021, 18:41 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Hai nhiệm vụ quan trọng để phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) hiệu quả nhất chính là việc các bộ, ngành, địa phương, trung ương (đơn vị) thực hiện ban hành Khung Kiến trúc CPĐT phiên bản 2.0, đồng thời bám sát thực hiện theo Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Văn bản tham chiếu số quan trọng

Để triển khai, thực hiện tốt một trong hai nhiệm vụ trên, ngày 31/12/2019, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định 2323/QĐ-BTTTT phê duyệt Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam 2.0. Đây là văn bản quan trọng góp phần hướng dẫn các đơn vị xây dựng Kiến trúc CPĐT và hình thành, triển khai áp dụng đồng bộ hệ thống Kiến trúc CPĐT từ Trung ương đến địa phương.

Đồng thời, nhờ có có văn bản quan trọng này, 5 mô hình tham chiếu số quan trọng trong Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam 2.0 (nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ và an toàn thông tin) đã được nhiều đơn vị thực hiện, triển khai đạt hiệu quả cao.

Sơ đồ khái quát Chính phủ điện tử Việt Nam

Theo báo cáo từ Bộ TT&TT (trong tháng 01/2021), các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4. Đến nay có khoảng 106 triệu lượt truy cập, trên 435.000 tài khoản đăng ký, hơn 30 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 48.000 cuộc gọi và hơn 10.000 phản ánh, kiến nghị.

 

Đáng chú ý phải kể đến các đơn vị đã xây dựng và vận hàng Khung Kiến trúc CPĐT phiên bản 2.0 trong năm qua như các bộ, tỉnh: Nội vụ, Y tế, TN&MT, GTVT, Vĩnh Phúc, Bắc Giang…

Đến nay, kết quả đạt được như Bộ TN&MT đã hoàn thành, vận hành hiệu quả công việc điều hành, quản lý trên Cổng DVC trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ (tại địa chỉ https://dichvucong.monre.gov.vn). Bộ đã hoàn thành triển khai 107 DVCTT, trong đó có 54 DVC mức độ 4, đạt tỷ lệ 50,5% (trong đó kết nối liên thông 01 DVC đến địa phương và 05 DVC với Hệ thống hải quan một cửa quốc gia (tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn); Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số (trừ văn bản mật) đạt tỷ lệ trên 98%....

Cũng là đơn vị thu hoạch được nhiều kết quả như ngành TN&MT, năm 2020, Bộ Y tế thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, đạt chỉ tiêu 100%: Văn bản của ngành được xử lý điện tử; áp dụng chữ ký số; thủ tục hành chính được thực hiện qua DVCTT cấp độ 4 và kết nối với Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia…

Như vậy, trên đây chỉ là hai dẫn chứng trong tổng số nhiều đơn vị khác thực hiện tốt nhiệm vụ này, nhưng nhìn vào kết quả đó, chúng ta có thể khẳng định cơ sở quan trọng nếu muốn phát triển CPĐT nhanh, bền vững đó là các đơn vị phải ban hành và thực hiện Khung Kiến trúc CPĐT phiên bản 2.0.

Cũng qua đây, chúng ta thêm sự khẳng định việc góp phần tạo nên những kết quả, thành công ở các đơn vị, điều không thể thiếu chính là vai trò quan trọng của Bộ TT&TT. Cụ thể, thời gian qua Bộ TT&TT luôn tích cực hướng dẫn kịp thời các đơn vị, chỉ đạo, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt xây dựng các nền tảng cho phát triển CPĐT, thực hiện chuyển đổi số quốc gia (CĐS). Hàng tuần Bộ TT&TT giới thiệu, khai trương một nền tảng quan trọng, đến nay có khoảng nền tảng đã được giới thiệu, ra mắt.

Đồng thời, Bộ TT&TT luôn tích cực tăng cường công tác giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam, gắn việc xây dựng CPĐT bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân…

Thêm nhiều đơn vị ban hành khung kiến trúc CPĐT phiên bản 2.0

Bên cạnh các đơn vị đã ban hành Khung kiến trúc CPĐT phiên bản 2.0 thời gian qua, mới đây, một số tỉnh đã ban hành Quyết định thực hiện nội dung này như: Gia Lai, Đồng Tháp, Bến Tre, Lạng Sơn…

Các đơn vị cùng mang chung mục tiêu hướng đến việc thực hiện nhiệm vụ: Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính (CQHC) nhà nước trên địa bàn tỉnh và các cơ quan trung ương; tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công (DVC) tốt hơn cho người dân và DN, xây dựng CQĐT tỉnh, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số để thực hiện Chương trình CĐS Quốc gia.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND phê duyệt Khung kiến trúc CQĐT tỉnh Gia Lai, phiên bản 2.0. Đây một mô hình kiến trúc được xây dựng, kế thừa từ phiên bản 1.0, được bổ sung cụ thể những thành phần cơ bản như: Người sử dụng; kênh giao tiếp; dữ liệu và ứng dụng; kỹ thuật – công nghệ; an toàn thông tin (ATTT); chỉ đạo - chính sách; các hệ thống ngoài (các thành phần quy định chi tiết, có phụ lục kèm theo)… tất cả đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã trên địa bản tỉnh.

Đồng Tháp đã xây dựng, phê duyệt Kiến trúc CQĐT tỉnh phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. So với phiên bản 1.0 được ban hành cuối năm 2017, phiên bản mới thể hiện chi tiết việc mô tả các nghiệp vụ phổ biến của các CQHC nhà nước; phân loại các thành phần ứng dụng cơ bản phục vụ các mục tiêu nghiệp vụ; phân loại các thành phần dữ liệu cơ bản dựa trên các nghiệp vụ. Việc mô tả này độc lập với cấu trúc tổ chức của các CQHC nhà nước và chỉ ra khả năng chia sẻ, sử dụng lại dữ liệu giữa các cơ quan; đưa ra các tiêu chuẩn, công nghệ để triển khai các thành phần ứng dụng và yêu cầu bảo đảm ATTT với 4 lớp bảo mật.

Xây dựng thành công CPĐT đòi hỏi sự quyết tâm phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và của cả người dân, doanh nghiệp

Cũng như hai tỉnh Gia Lai và Đồng Tháp, Bến Tre phê duyệt Quyết định cùng về nội dung này, trong đó tập trung vào nguyên tắc xây dựng kiến trúc, tầm nhìn kiến trúc, định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam phù hợp với hiện tại và các xu thế phát triển công nghệ như điện toán đám mây (Cloud Computing), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) cùng hạ tầng truyền dẫn mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra đơn vị còn tập trung thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu như: giải pháp quản trị kiến trúc, giải pháp về nguồn nhân lực, giải pháp về cơ chế, chính sách và giải pháp về tài chính. Tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2025: Tỷ lệ máy tính của cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện (đạt 100%), cấp xã (đạt tối thiểu 90%); hoàn thiện việc chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị trên địa bàn tỉnh đảm bảo sự phát triển, tính sẵn sàng tương thích với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều xu hướng công nghệ mới trong cuộc CMCN 4.0…

Cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể như Bến Tre, Lạng Sơn, tỉnh biên giới còn nhiều khó khăn, cũng quyết tâm cao khi thực hiện Khung kiến trúc CQĐT phấn đấu: Vì một nền hành chính không giấy; hướng tới một hệ thống quản lý số toàn diện; đảm bảo cách tiếp cận đầu tư CNTT cận phù hợp cho việc quản lý và kiểm soát các khoản đầu tư CNTT và cách sử dụng các nguồn tài nguyên, nhằm tránh đầu tư trùng lặp; đảm bảo phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động với 80% DVCTT mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% CSDL quốc gia tạo nền tảng phát triển CPĐT bao gồm các CSDL quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký DN, Tài chính, Bảo hiểm được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc….

Chính phủ cần ban hành, hoàn thiện các thể chế phát triển CPĐT

Để phát huy hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu đề ra khi thực hiện Khung kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0 và Nghị quyết số 17/NQ-CP tại các đơn vị, Bộ TT&TT đề xuất kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm như: Chính phủ xem xét, ban hành các Nghị định quan trọng để hoàn thiện thể chế phát triển CPĐT gồm: Nghị định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các bộ, ngành, địa phương cần: Sớm hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm ATTT mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu về cải cách hành chính, xây dựng CPĐT được quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin CPĐT đã được đầu tư, đặc biệt là việc kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu của cơ quan nhà nước thông qua các nền tảng như Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, Cổng dữ liệu quốc gia; đẩy mạnh cung cấp DVCTT mức độ 4 hiệu quả.

Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại điểm a, Mục 4 Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2020; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu về cải cách hành chính, xây dựng CPĐT được quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, đối soát và cung cấp dữ liệu đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu tại Công văn số 7798/VPCP-KSTT ngày 18/9/2020 và Công văn số 10362/VPCP-KSTT ngày 10/12/2020 của Văn phòng Chính phủ để phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, các bộ cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai CSDL quốc gia, trong đó nhấn mạnh (đến tháng 7/2021): Bộ Công an cần thực hiện bảo đảm tiến độ (tháng 7/2021) triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư và Bộ TN&MT hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng CSDL đất đai quốc gia.

Trọng Thành

Nguồn: ictvietnam.vn

Số lượng lượt xem: 3378
Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT

Dịch vụ chia sẻ