TP.HCM cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử (13/10/2021)
Một mục tiêu của việc cập nhật, điều chỉnh Kiến trúc Chính quyền điện tử TP.HCM là làm rõ sự tương quan, phù hợp của Kiến trúc với chương trình chuyển đổi số của thành phố và Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.
Thêm nhiều địa phương ban hành khung kiến trúc CPĐT 2.0 (05/02/2021)
Hai nhiệm vụ quan trọng để phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) hiệu quả nhất chính là việc các bộ, ngành, địa phương, trung ương (đơn vị) thực hiện ban hành Khung Kiến trúc CPĐT phiên bản 2.0, đồng thời bám sát thực hiện theo Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.
Đồng tâm, hiệp lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử (12/12/2020)
TP.HCM cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử (21/07/2020)
Một mục tiêu của việc cập nhật, điều chỉnh Kiến trúc Chính quyền điện tử TP.HCM là làm rõ sự tương quan, phù hợp của Kiến trúc với chương trình chuyển đổi số của thành phố và Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.
TPHCM: Chuyển đổi số và cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử (08/07/2020)
Ngày 3/7/2020, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 2392/QĐ-UBND cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử TPHCM và Quyết định số 2393/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình chuyển đổi số của TPHCM.
Xem theo ngày:
Tìm
Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT

Dịch vụ chia sẻ