DỊCH VỤ ĐỊNH DANH (HCM SSO)

 

TỔNG QUAN

Đây là hệ thống quản lý và định danh người dùng tham gia vào hệ thống Chính quyền điện tử thành phố bao gồm:

 • Cán bộ công chức, viên chức;
 • Công dân;
 • Doanh nghiệp;
 • Khách vãng lai.

Hệ thống cung cấp dịch vụ để giúp nhận biết một người khi truy cập vào hệ thống thành phố là ai, ở đâu, thông tin liên quan là gì, được phép thực hiện tác nghiệp gì và khai thác thông tin gì. Đây là thành phần dùng chung không thể tách rời với các dịch vụ công, phần mềm ứng dụng tại Thành phố.

 CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN
 • Quản lý người dùng;
 • Quản lý thông tin người dùng;
 • Cung cấp dịch vụ xác thực và đăng nhập một lần bảo mật;
 • Liên thông, đồng bộ với hệ thống người dùng của Cổng dịch vụ công quốc gia.
 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Click vào đây

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Không có.

Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
 • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
 • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
 • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
 • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ