DỊCH VỤ GIS NỀN (HCM Gis)

 

TỔNG QUAN

Dịch vụ GIS nền Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng nhằm xây dựng nền tảng và môi trường thống nhất để chia sẽ dữ liệu bản đồ số nhằm phục vụ nhu cầu ứng dụng GIS cho các phần mềm ứng dụng; hướng tới việc liên kết các lớp CSDL thuộc Chính quyền Thành phố trên nền bản đồ thống nhất.

 CÁC CHỨC NĂNG CUNG CẤP

+ Cung cấp các APIs, SDK để hỗ trợ thực hiện các chức năng về Gis cho phần mềm ứng dụng. Các dịch vụ bản đồ gồm:

 • Tìm kiếm theo địa chỉ
 • Tìm đường đi
 • Tìm đối tượng trong vùng
 • Hiển thị bản đồ
 • Dịch vụ Geocode
 • Đầy đủ các APIs, SDK phục vụ cho các bài toán nghiệp vụ

+ Thực hiện chia sẻ dữ liệu các bản đồ số trên địa bàn thành phố như:

 • Bản đồ địa chính;
 • Bản đồ địa hình;
 • Bản đồ quy hoạch;
 • Bản đồ Lidars…
 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Click vào đây

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Không có.

Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
 • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
 • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
 • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
 • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ