LỜI NGỎ !

           Kiến trúc Chính quyền điện tử TPHCM đang trong quá trình áp dụng triển khai nên rất mong nhận được ý kiến đóng góp của chuyên gia, đơn vị, doanh nghiệp. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích việc chia sẻ ý tưởng và đóng góp với nhóm xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử TPHCM.
           Xin vui lòng comment và gửi tài liệu cho chúng tôi trong mục này.

           Hoặc gửi về địa chỉ email: cntt@tphcm.gov.vn

           Chân thành cảm ơn!

 

Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
  • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
  • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
  • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
  • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ