Hướng dẫn thực hiện

Thực hiện kế hoạch triển khai Chính quyền điện tử của TPHCM, sau đây là các nội dung hướng dẫn tổ chức triển khai giai đoạn 2019 đến năm 2020 bao gồm:

1. Triển khai Quản lý văn bản và điều hành;

2. Triển khai Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến;

3. Triển khai hạ tầng máy chủ, lưu trữ và an toàn thông tin;

4. Triển khai hạ tầng mạng;

5. Bảo mật thiết bị đầu cuối;

 Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

Trung tâm CNTTTT TPHCM

Website: Hotro.tphcm.gov.vn

Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
  • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
  • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
  • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
  • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ