HẠ TẦNG MẠNG

 

MỤC TIÊU YÊU CẦU
  1. Dữ liệu đang được cập nhật
MÔ HÌNH TỔNG THỂ HỆ THỐNG
         Dữ liệu đang được cập nhật
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Dữ liệu đang được cập nhật

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Dữ liệu đang được cập nhật

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM công bố Kiến trúc chính quyền điện tử TPHCM
Thứ năm, 28/03/2019, 04:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM công bố Kiến trúc chính quyền điện tử TPHCM
Từ: 28 thg 3 2019 - 00:00:00
Đến:
Địa điểm: Sở TTTT
Tài liệu đính kèm:
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM công bố Kiến trúc chính quyền điện tử TPHCM
  • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
  • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
  • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
  • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ