Các dịch vụ hạ tầng hiện được cung cấp bởi TPHCM bao gồm:

- Trung tâm dữ liệu (DR/DC): Hạ tầng trung tâm dữ liệu gồm các máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, cáp mạng, nguồn điện, thiết bị làm mát, quản lý (môi trường, an ninh, vận hành);

- Hạ tầng điện toán đám mây (IaaS): Là dịch vụ cung cấp hạ tầng máy chủ trên nền tảng điện toán đám mây, cung cấp các APIs phục vụ cho việc tạo lập tài nguyên động cho các nền tảng phát triển Chính quyền điện tử thành phố HCM LGSP;

- Hạ tầng an toàn an ninh thông tin: Gồm hạ tầng các thiết bị, ứng dụng bảo mật như chữ ký số, tường lửa đa lớp, chữ ký phòng chống mã độc, phòng chống tấn công APT, DDos, hệ thống cảnh báo sớm,…;

- Hạ tầng mạng Metronet và trung tâm điều hành giám sát, vận hành mạng (Network operation center - NOC): Là trung tâm thực hiện giám sát, bảo dưỡng và điều hành mạng, giúp cho mạng ổn định và hiệu quả, giảm bớt thời gian bị ngắt;

- Trung tâm an toàn thông tin (Security Operation Center - SOC): Là trung tâm phát hiện, phân tích, phản ứng, báo cáo và ngăn chặn các sự cố an ninh mạng của hệ thống CQĐT TP.HCM.

Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
  • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
  • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
  • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
  • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ