Các hệ thống nền tảng nhằm mục tiêu xây dựng và triển khai các dịch vụ dùng chung và phần mềm ứng dụng tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố.

Các nền tảng thuộc kiến trúc chính quyền điện tử thành phố đang triển khai, vận hành bao gồm:

- Nền tảng liên thông kết nối (HCM ESB)

- Nền tảng tích hợp, chia sẽ thông tin (HCM DIP)

- Nền tảng cổng thông tin (HCM Portal)

- Khung phát triển ứng dụng (HCM Egov FrameWork)

Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
  • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
  • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
  • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
  • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ