Các thư mục
Tài liệu
Dòng 1 - 7 (Tổng số: 7).
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}

 • Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM công bố Kiến trúc chính quyền điện tử TPHCM
  Thứ năm, 28/03/2019, 04:37 SA
  Cỡ chữ Màu chữ image
  Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM công bố Kiến trúc chính quyền điện tử TPHCM
  Từ: 28 thg 3 2019 - 00:00:00
  Đến:
  Địa điểm: Sở TTTT
  Tài liệu đính kèm:
  Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM công bố Kiến trúc chính quyền điện tử TPHCM
  • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
  • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
  • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
  • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

  Dịch vụ chia sẻ