123.txt

Được tải lên bởi Quản trị EA, 20:11 14/06/2021
Trung bình (0 Bình chọn)
Tạo ra phần xem trước sẽ mất vài phút.
Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
  • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
  • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
  • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
  • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ