angle-left Quay lại

1.EA.TPHCM_BaoCaoKTCQDT1.0-tomtat-2018.09.25.pdf

1.EA.TPHCM_BaoCaoKTCQDT1.0-tomtat-2018.09.25.pdf

Hình nhỏ Được tải lên bởi ICTI Admin, 17:38 10/04/2019
Trung bình (0 Bình chọn)
Xem trước
1 của 89
Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
  • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
  • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
  • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
  • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ