DỊCH VỤ LƯU TRỮ(HCM DIP-File)

 

TỔNG QUAN

Dịch vụ Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh là kho dữ liệu số phi cấu trúc trên nền tảng điện toán đám mây cho các hệ thống thông tin trong hệ thống Chính quyền điện tử TP Hồ Chí Minh. Với mục tiêu này, Dịch vụ Lưu trữ sẽ giúp:

 • Tránh lãng phí tài nguyên lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc.
 • Tránh nguồn lực phát triển các hệ thống lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc riêng ở các hệ thống phần mềm khác nhau.
 • Dễ dàng chia sẻ liên thông về dữ liệu phi cấu trúc đối với các hệ thống phần mềm khác nhau.

 CÁC CHỨC NĂNG CUNG CẤP
 • Quản lý tài khoản ứng dụng
 • Quản lý tệp dữ liệu;
 • Quản lý thư mục;
 • Quản lý dữ liệu từ DIP-DB;
 • Tích hợp dữ liệu từ DIP-DB;
 • Quản lý phân quyền;
 • Quản lý dữ liệu được chia sẻ;
 • Quản lý theo dõi hệ thống;
 • Tìm kiếm dữ liệu;
 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Click vào đây

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Không có.

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM công bố Kiến trúc chính quyền điện tử TPHCM
Thứ năm, 28/03/2019, 04:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM công bố Kiến trúc chính quyền điện tử TPHCM
Từ: 28 thg 3 2019 - 00:00:00
Đến:
Địa điểm: Sở TTTT
Tài liệu đính kèm:
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM công bố Kiến trúc chính quyền điện tử TPHCM
 • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
 • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
 • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
 • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ