Kiến trúc CQĐT mô tả tổng quan các thành phần ứng dụng, dịch vụ CNTT trong CQĐT, các mối liên hệ vật lý và logic giữa các hệ thống ứng dụng, dịch vụ CNTT trong nội bộ giữa UBND thành phố với UBND các cấp, các sở/ban/ngành trong Thành phố, giữa nội bộ TP.HCM với các hệ thống thông tin của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương khác, với cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống NGSP và với các hệ thống bên ngoài khác (như dịch vụ thanh toán trực tuyến, dịch vụ bưu chính/chuyển phát) nằm trong tổ chức, chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin với mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, góp phần xây dựng đô thị thông minh phát triển bền vững.

     Mô hình tổng quan Chính quyền điện tử thành phố HCM nhìn theo khía cạnh kiến trúc được tách gồm 8 lớp cơ bản:

1. Người sử dụng và Hệ thống bên ngoài
2. Kênh truy cập
3. Cổng thông tin điện tử
4. Dịch vụ công trực tuyến
5. Ứng dụng
6. Cơ sở dữ liệu
7. Nền tảng triển khai Chính quyền điện tử (HCM LGSP)
8. Hạ tầng, kỹ thuật
9. Hạ tầng Internet vạn vật kết nối (IoT)

 

     Ngoài ra, hướng tới Đô thị thông minh và để quản lý vận hành, giám quản việc tuân thủ kiến trúc, nội dung kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố còn có bổ sung lớp Hạ tầng Internet vạn vật kết nối (IoT), lớp Quản lý vận hành, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và ANTT, lớp Chỉ đạo – tổ chức chính sách về ANTT.

     Từ các lớp của mô hình Tổng thể Chính quyền điện tử thành phố, Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố được thiết kế chi tiết bao gồm:

     •  
   • Kiến trúc Dữ liệu

   • Kiến trúc Ứng dụng (kiến trúc Cổng và hệ thống ứng dụng)

   • Kiến trúc Hạ tầng CNTT

   • Kiến trúc An toàn thông tin

   • Chỉ đạo, tổ chức, chính sách

     Nội dung chi tiết kiến trúc xin vui lòng xem tại tài liệu Kiến trúc chính quyền điện tử TPHCM.

 

Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
 • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
 • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
 • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
 • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ