Hội nghị công bố Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ năm, 28/03/2019, 15:09 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/10/2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị công bố Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, đại diện Hội Tin học Thành phố, Chi hội An toàn thông tin phía Nam, và các báo, đài.

Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt theo Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh là một kế hoạch tổng thể giúp định hướng triển khai một cách thống nhất và đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của thành phố, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh phát triển thành một đô thị thông minh.

Kiến trúc Chính quyền điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; đồng thời bám sát theo Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Ngoài ra, Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng dựa trên các công nghệ mới của cách mạng công nghiệp 4.0 như Internet vạn vật (IoT), cơ sở dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (blockchain), công nghệ trợ lý ảo, robot thông minh,….

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Thị Trung Trinh trình bày Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố

Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố là cơ sở để các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh tham chiếu, tuân thủ khi xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ, thống nhất. Kiến trúc này sẽ giúp đảm bảo các kế hoạch đầu tư về công nghệ thông tin và truyền thông của các cơ quan chính quyền thuộc Thành phố đạt được thành quả đúng theo mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp, đồng thời tránh lãng phí, trùng lắp và tiết kiệm ngân sách.

Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh là kế hoạch tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Kiến trúc chính quyền tử là một tài liệu "sống" được tiếp tục điều chỉnh, cập nhật, bổ sung hàng năm dựa trên kết quả triển khai thực tế và những yếu tố mới xuất hiện nhằm đạt được kết quả thực tế cao nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố; đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, quận, huyện khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị phải tuân thủ theo Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố đã được phê duyệt về mô hình, nguyên tắc, tiêu chuẩn và theo hướng kết nối, liên thông, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu

Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số để quản lý và điều hành đô thị thông minh. Theo đó, những chuẩn mực xây dựng và phát triển đô thị thông minh luôn được tham chiếu trong từng bước chuyển đổi trạng thái ứng dụng công nghệ thông tin của chính quyền thành phố./.

Số lượng lượt xem: 886
Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT

Dịch vụ chia sẻ