DỊCH VỤ THƯ ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ (HCM eMail)

 

TỔNG QUAN

Hệ thống thư điện tử công vụ TP.Hồ Chí Minh (HCM eMail) là thành phần quan trọng trong hệ thống thông tin của Uỷ ban nhân dân Thành phố được sử dụng vào việc gửi, nhận thông tin dưới dạng thư điện tử qua mạng tin học, phục vụ cho công vụ và các công việc có liên quan đến công vụ của các cơ quan, đơn vị.

Hộp thư điện tử công vụ cơ quan là hộp thư điện tử được cấp cho các cơ quan, đơn vị để trao đổi thông tin trong hoạt động công vụ

Hộp thư điện tử công vụ cá nhân là hộp thư điện tử được cấp cho các cán bộ, công chức để trao đổi thông tin trong hoạt động công vụ.

Các hệ thống ứng dụng trong cơ quan nhà nước khi cần gởi nhận tự động gới dạng thư điện tử bắt buộc đăng ký sử dụng dịch vụ thư điện tử công vụ HCM eMail.

Hiện tại, thành phố có trên 12.000 hộp thư điện tử được sử dụng và vận hành

 CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN
 • Gửi nhận Thư điện tử (eMail)
 • Quản lý, nhắc việc (Tasks)
 • Lịch công tác (Calendar)
 • Ghi chú (Notes)
 • Quản lý danh bạ (Contacts)
 • Ứng dụng trên Mobile, Web, Desktop
 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Click vào đây

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố và đảm bảo tính an toàn thông tin cho hộp thư điện tử nói riêng và Hệ thống thư điện tử thàn phố nói chung
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư điện tử
Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
 • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
 • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
 • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
 • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ