MẠNG BĂNG THÔNG RỘNG METRONET

 

TỔNG QUAN
  1. Dữ liệu đang được cập nhật
 CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN
  1. Dữ liệu đang được cập nhật
 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
  1. Dữ liệu đang được cập nhật
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Dữ liệu đang được cập nhật
Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
  • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
  • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
  • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
  • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ