DỊCH VỤ SỐ HÓA, BÓC TÁCH DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG (HCM OCR)

 

TỔNG QUAN

Dịch vụ số hóa, bóc tách dữ liệu Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp chức năng số hóa các tài liệu quét với dung lượng lưu trữ nhỏ nhưng chất lượng đủ tốt, đồng thời nhận dạng chữ, chuyển các file hình ảnh từ máy quét thành các tập tin văn bản (winword.., pdf 2 lớp); đồng thời bóc tách dữ liệu từ một tài liệu văn bản vào các trường có cấu trúc giúp giảm bớt thao tác thủ công, đẩy nhanh tiến trình số hóa.

Dịch vụ số hóa, bóc tách dữ liệu cung cấp dịch vụ số hóa, bóc tách dùng chung thông qua Webservices và cung cấp cho các phần mềm ứng dụng của thành phố.

 CÁC CHỨC NĂNG CUNG CẤP
  • Phân hệ phục vụ chuyển đổi dữ liệu file PDF, ảnh=> Word, PDF 2 lớp;
  • Phân hệ phục vụ số hóa, bóc tách văn bản;
  • Cung cấp APIs phục vụ số hóa bóc tách;
 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Click vào đây

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Không có.

Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
  • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
  • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
  • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
  • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ