TRIỂN KHAI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THEO NGHỊ
ĐỊNH 61/2018/NĐ-CP

MỤC TIÊU YÊU CẦU
 1. Bảo đảm tính thống nhất, chỉ có một Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền
 2. Bảo đảm khả năng tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để truy xuất dữ liệu thủ tục hành chinh
 3. Hỗ trợ nộp,nhận kết quả HSHC 3 hình thức: Trực tiếp, Trực tuyến, Bưu chính;
 4. Hỗ trợ xác thực thông tin công dân, doanh nghiệp/ định danh cá nhân
 5. Hỗ trợ việc nộp, thanh toán trực tuyến thuế, phí, lệ phí
 6. Cung cấp thông tin về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 7. Cho phép tổ chức, cá nhân đánh giá tiến độ, chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
 8. Chia sẻ thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, thành Phần hồ sơ đã được xác thực và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa tới cơ sở dữ liệu của Cổng Dịch vụ công quốc gia;
MÔ HÌNH TỔNG THỂ HỆ THỐNG
- Mô hình Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Một cửa điện tử của thành phố theo nghị định 61/2018/NĐ-CP

Công văn số 100/STTTT-CNTT ngày 11/1/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn kỹ thuật triển khai Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn kỹ thuật các đơn vị Sở – Ngành, Quận – Huyện triển khai nghị định 61.

Ngày 7/8/2019 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 1468/STTTT-CNTT về hướng dẫn các tiêu chí kỹ thuật thực hiện kết nối liên thông các phần mềm nội nghiệp tại các đơn vị.

- Mô hình vai trò của HCM LGSP trong triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP
- Mô hình kết nối tổng thể

CSDL Dùng chung là nơi tập trung toàn bộ kho dữ liệu dùng chung của TPHCM. Cơ quan, tổ chức có thể thực hiện việc khai thác và đồng bộ dữ liệu về CSDL Dùng chung của Thành phố thông qua nền tảng kết nối HCM LGSP.

Nền tảng kết nối HCM LGSP đảm nhiệm vai trò chính trong việc cung cấp các thông tin kết nối đến các phần mềm tại đơn vị, khai thác và đồng bộ dữ liệu từ CSDL tập trung của thành phố.

Kết nối sử dụng các dịch vụ trên HCM LGSP:

- Dịch vụ định danh CBCC: hệ thống xác thực và quản lý người dùng dùng chung, đồng bộ với CSDL CBCC thành phố.

- Dịch vụ liên thông hồ sơ một cửa điện tử theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP: kết nối các đơn vị hình thành Hệ thống thông tin 1 cửa điện tử tập trung, thống nhất,

- Dịch vụ liên thông Cổng thanh toán điện tử và Ví điện tử.

- Dịch vụ liên thông Bưu điện: Yêu cầu nhận, nộp hồ sơ tại nhà và trả kết quả giải quyết tại nhà.

- Dịch vụ Cấp mã hồ sơ: theo điều 26 NĐ 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Dịch vụ chia sẻ thông tin đăng ký kinh doanh hộ cá thể trên toàn thành phố: phục vụ việc kiểm tra thông tin Đăng ký kinh doanh Hộ cá thể Căn cứ khoản 2 điều 67 NĐ: 78/2015/NĐ-CP (Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân) (Dịch vụ này thực hiện đối với Quận/Huyện).

KẾ HOẠCH THÍ ĐIỂM KẾT NỐI HỆ THỐNG PHẦN MỀM TẠI ĐƠN VỊ VỚI HCM LGSP

Quyết định 4541/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP:

 • Tháng 11/2019 xây dựng/nâng cấp cổng dịch vụ công thành phố và hệ thống thông tin một cửa điện tử
 • Quý III/2019: kết nối đồng bộ và thống nhất với cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 15/5/2019 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 873/STTTT-CNTT về thí điểm kết nối với các dịch vụ liên thông của thành phố với các đơn vị: Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân Quận 1, Ủy ban nhân dân Quận 3, Ủy ban nhân dân Quận 7, Ủy ban nhân dân Quận 12, Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân các đơn vị tham gia thực hiện thí điểm kết nối với dịch vụ liên thông của thành phố bao gồm liên thông hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), thông tin về tiếp nhận và gửi trả kết quả TTHC giữa các hệ thống Cổng dịch vụ công các cấp, hệ thống Một cửa điện tử các cấp, các hệ thống phần mềm tác nghiệp chuyên ngành

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Ngày bắt đầu: 28/03/2019, 07:00
Địa điểm diễn ra sự kiện: Sở TTTT
 • Kiến trúc CQĐT TPHCM là gì?
 • Tại sao phải xây dựng CQĐT?
 • Lợi ích của Kiến trúc CQĐT?
 • Ban chỉ đạo CQĐT TPHCM là ai?

Dịch vụ chia sẻ